Dự Án Cảnh Quan Sân vườn Đã Thi Công
Văn phòng công ty Tân Minh Nhân
Văn phòng công ty Tân Minh Nhân

Hạng mục thi công: Cung cấp, trồng, bảo dưỡng tường cây vải, cây cảnh quan

Biệt thự anh Châu – Euro Village 2
Biệt thự anh Châu – Euro Village 2

Hạng mục thi công: Cung cấp, trồng, bảo dưỡng tường cây vải, cây cảnh quan

Kho rượu anh Khoa – Cẩm Lệ
Kho rượu anh Khoa – Cẩm Lệ

Hạng mục thi công: Cung cấp, trồng, bảo dưỡng tường cây vải, cây cảnh quan

Khách sạn Grand Ocean
Khách sạn Grand Ocean

Hạng mục thi công: Cung cấp, trồng, bảo dưỡng tường cây vải, cây cảnh quan

Văn phòng công ty du lịch Zion
Văn phòng công ty du lịch Zion

Hạng mục thi công: Cung cấp, trồng, bảo dưỡng tường cây vải, cây cảnh quan