Lắp đặt vườn tường

Lắp đặt vườn tường

Các bước lắp đặt vườn tường đứng lớn

Đối với những mảng tường rộng bạn mong muốn có một bước tường xanh, sống động, hoàn toàn được phủ cây và hoa. Chúng ta vẫn có thể sử dụng bộ dụng cụ vườn tường đứng, tuy nhiên lúc này bạn cần thực hiện một số bước phức tạp hơn việc lắp ráp bộ dụng cụ vườn tường đứng mini.