Vườn tường

Vườn tường

Vườn tường đứng

Đây là hệ thống đặc trưng và cơ bản của mô hình trồng cây, bao gồm những module thẳng đứng dùng để trồng cây cảnh, hoa, cây hương liệu và rau xanh.