Giải pháp cho không gian xanh của bạn.

Hãy chôn trứng và chuối xuống đất trước khi trồng cây