Giải pháp cho không gian xanh của bạn.

Phố xưa 2 – 103 Đường 3 tháng 2 -Đà Nẵng

Sau khi được Chú Mười (chủ quán) tin cậy Công Ty chúng tôi tiếp tục thi công cơ sở thứ 2 của Chú.

Sau thời gian 1 tuần thi công, Công Ty chúng tôi đã hoàn thành.

 

Vừa xong công trình Chúng Tôi lại được hứa hẹn sẽ tiếp tục với Phố Xưa 3 của Chú.