Giải pháp cho không gian xanh của bạn.

cà phê Phố Xưa – 17 Phan Đình Phùng – Đà Nẵng

Sau khi khảo sát và ký hợp đồng, chúng tôi đã thi công 7 ngày đêm liên tiếp để Khách hàng kịp đón tết.
Thành công ngoài dự tính.

Với hệ thống tưới nước, phân tự động hoàn toàn nên Chủ Quán không phải lo về việc chăm sóc. Chúng tôi còn tặng kèm gói dịch vụ chăm sóc định kỳ 03 tháng liên tiếp cho Khách hàng thân thiết.